pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ ਕਾਂ ਦਾ ਘੁਮੰਡ

39
5

       ਕਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋ ਕਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ। ਫਿਰ  ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।        ਹੋਲੀ ...