pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਵਿਛੋੜਾ
ਭਾਗ -1
ਵਿਛੋੜਾ
ਭਾਗ -1

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -1

ਪ੍ਰੇਮ

ਜੀਵਨ

ਨਾਵਲ

ਸਮਾਜਿਕ

ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੱਕਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ  ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੀਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,,ਦੀਪ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ,,,,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ  ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ... ...

4.8
(1.8K+)
2 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.6L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਨਾਮ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੱਕਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ  ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੀਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,,ਦੀਪ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ,,,,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸ ...

4.8
(1.8K+)
2 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.6L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -1

4.7 4 মিনিট
24 জুলাই 2020
2

ਵਿਛੋਡ਼ਾ ਭਾਗ -2 ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ

4.6 4 মিনিট
25 জুলাই 2020
3

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 3

4.7 3 মিনিট
26 জুলাই 2020
4

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -4

4.7 3 মিনিট
27 জুলাই 2020
5

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -5

4.7 2 মিনিট
28 জুলাই 2020
6

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ