pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਵਿਛੋੜਾ
ਭਾਗ -1
ਵਿਛੋੜਾ
ਭਾਗ -1

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -1

ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੱਕਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ  ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੀਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,,ਦੀਪ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ,,,,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ  ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ...

4.8
(2.0K)
2 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
168168+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -1

13K+ 4.7 4 मिनट
24 जुलाई 2020
2.

ਵਿਛੋਡ਼ਾ ਭਾਗ -2 ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ

9K+ 4.8 4 मिनट
25 जुलाई 2020
3.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 3

9K+ 4.7 3 मिनट
26 जुलाई 2020
4.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ - 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਵਿਛੋਡ਼ਾ ਭਾਗ -16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਵਿਛੋਡ਼ਾ ਭਾਗ -17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਵਿਛੋਡ਼ਾ ਭਾਗ -18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਗ -20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked