pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ
ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ। ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨਿੰਮੋ ਨੂੰ ...

4.8
(5.5K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
472720+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ

25K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
12 ਅਗਸਤ 2021
2.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 2)

19K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
13 ਅਗਸਤ 2021
3.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 3)

18K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
15 ਅਗਸਤ 2021
4.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ( ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ( ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ( ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ (ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ