pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜਾ
ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜਾ

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜਾ

ਜੀਵਨ

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਸਪੈਂਸ / ਥ੍ਰਿਲਰ

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ - ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ -ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ।। ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਭੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ... ...

4.8
(2.6K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.9L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ - ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ -ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ।। ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸ ...

4.8
(2.6K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.9L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼-ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾਂ

4.7 3 মিনিট
14 অগাস্ট 2020
2

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ - ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਦੂਜਾ

4.6 4 মিনিট
14 অগাস্ট 2020
3

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ-ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਤੀਜਾ

4.5 4 মিনিট
15 অগাস্ট 2020
4

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਚਾਰ

4.7 5 মিনিট
16 অগাস্ট 2020
5

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਪੰਜ

4.8 5 মিনিট
16 অগাস্ট 2020
6

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਛੇਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਸੱਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਅੱਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਨੌ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਦਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਗਿਆਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ - ਸ਼ੀਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਬਾਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਤੇਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼- ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ- ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ - ਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ-ਪੰਦਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ