pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਵਾਪਸੀ
ਵਾਪਸੀ

ਵਾਪਸੀ

ਪ੍ਰੇਮ

ਸਸਪੈਂਸ / ਥ੍ਰਿਲਰ

ਅਪਰਾਧਕ

ਸੁਰੂਆਤ.... ਕੋਲ ਹੀ ਡਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਟੇਢੇ-ਲੋਟ ਪਈ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਹਟ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ। ਸਿੱਧੀ-ਸਤੋਲ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਚੰਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ... ...

4.9
(551+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
22.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਸੁਰੂਆਤ.... ਕੋਲ ਹੀ ਡਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਟੇਢੇ-ਲੋਟ ਪਈ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਹਟ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ। ਸਿੱਧੀ-ਸਤੋਲ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸ ...

4.9
(551+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
22.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਵਾਪਸੀ

4.9 2 ਮਿੰਟ
16 ਫਰਵਰੀ 2022
2

ਵਾਪਸੀ.. ਭਾਗ--- 1

5 2 ਮਿੰਟ
16 ਫਰਵਰੀ 2022
3

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ --2

5 3 ਮਿੰਟ
21 ਫਰਵਰੀ 2022
4

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ ---3

5 4 ਮਿੰਟ
26 ਫਰਵਰੀ 2022
5

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ ---4

4.6 2 ਮਿੰਟ
26 ਫਰਵਰੀ 2022
6

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ -- 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਵਾਪਸੀ -- ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਵਾਪਸੀ ---ਭਾਗ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ --8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਵਾਪਸੀ -- ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਵਾਪਸੀ --- ਭਾਗ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ --11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ -13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਵਾਪਸੀ ਭਾਗ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ