ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਵਖਤ

ਵਖਤ

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾਪਿਆਰ
Aman Brar "Crazy Writer"
4.9
2932 ਰੇਟਿੰਗ & 1316 ਰਿਵਿਊ
44529
4 ਘੰਟੇ
42 ਭਾਗ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਜੀ ..... ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ । ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਰਚਨਾ ਲੈਕੇ ਮੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਹ ਰਚਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ( Crazy World ) ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਇਸ ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ...
44529
4 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਜੀ ..... ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ । ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਰਚਨਾ ਲੈਕੇ ਮੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਹ ਰਚਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ( Crazy World ) ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਇਸ ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਵਖਤ ( ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਵਖਤ ( ਸੱਤਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਵਖਤ ( ਅੱਠਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਵਖਤ ( ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਵਖਤ ( ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਵਖਤ ( 11ਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਵਖਤ ( 12ਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਵਖਤ ( 13ਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਵਖਤ ( 14ਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਵਖਤ ( 15ਵਾਂ ਭਾਗ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ