pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਰੀਤ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਰੀਤ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਓਹੋ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ...

4.9
(135)
2 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2274+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ

239 5 2 मिनट
01 जनवरी 2024
2.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_2

158 5 3 मिनट
01 जनवरी 2024
3.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_3

137 5 3 मिनट
02 जनवरी 2024
4.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਗ_20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked