pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ..
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ..

ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ..

4.8
(1.8K)
7 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.4L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਭਾਗ- ਪਹਿਲਾ

5K+ 4.6 16 ਮਿੰਟ
12 ਜੁਲਾਈ 2020
2.

ਭਾਗ- ਦੂਜਾ

4K+ 4.5 17 ਮਿੰਟ
16 ਜੁਲਾਈ 2020
3.

ਭਾਗ - ਤੀਜਾ

3K+ 4.7 10 ਮਿੰਟ
19 ਜੁਲਾਈ 2020
4.

ਭਾਗ- ਚੋਥਾ

3K+ 4.8 8 ਮਿੰਟ
21 ਜੁਲਾਈ 2020
5.

ਭਾਗ - ਪੰਜਵਾਂ

3K+ 4.4 7 ਮਿੰਟ
24 ਜੁਲਾਈ 2020
6.

ਉਡੀਕ...

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਅੱਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ_ ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਭਾਗ - ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ... ਭਾਗ - ਬਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ.. ਭਾਗ - ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਭਾਗ - ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ.. ਭਾਗ - ਪੰਦਰਵਾਂ....

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ