pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ... ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ.. ( ਇਕ ਡਾਇਰੀ ‌ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਦੀ)
ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ... ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ.. ( ਇਕ ਡਾਇਰੀ ‌ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਦੀ)

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ... ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ.. ( ਇਕ ਡਾਇਰੀ ‌ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਦੀ)

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਜੁਆਨ.. ਉਪਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀ... ਪੂਰਾ ਰੋਹਬ ਪੈਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 4 ਵੀਰਾ ਵਿਚੋ ਸਭ ਤੋ ਛੋਟਾ ਸੀ... ਉਹ ਸੁਨੱਖਾ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸੀ.. 3 ਵਜ਼ੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ...

4.9
(598)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
16457+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ... ਭਾਗ 1

1K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
2.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ,,,ਭਾਗ 2

867 5 5 ਮਿੰਟ
02 ਮਈ 2021
3.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ,,,ਭਾਗ 3

747 4.9 5 ਮਿੰਟ
05 ਮਈ 2021
4.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ,,ਭਾਗ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ,,5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ ..6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ ..7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ..ਭਾਗ--8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ..ਭਾਗ..9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ..10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ..11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭ੍ਹਾਗ--12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ...13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ..14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ --15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ --16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ - ਭਾਗ -17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ -- 18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ -- 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਉਲਟਦੇ ਪੰਨੇ ਭਾਗ -- 20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked