pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਤੂਫ਼ਾਨ
ਤੂਫ਼ਾਨ

ਤੂਫ਼ਾਨ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ

ਲੜੀਵਾਰ

ਤੂਫ਼ਾਨ                       ਗੀਤਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੋਤੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਗੀਤਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਈਲੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ... ...

4.9
(4.4K+)
6 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.9L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਤੂਫ਼ਾਨ                       ਗੀਤਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੋਤੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਗੀਤਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕ ...

4.9
(4.4K+)
6 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.9L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਤੂਫ਼ਾਨ

4.7 5 মিনিট
03 জুন 2021
2

ਤੂਫ਼ਾਨ ( ਭਾਗ-2)

4.7 4 মিনিট
05 জুন 2021
3

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-3)

4.8 5 মিনিট
06 জুন 2021
4

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-4)

4.8 4 মিনিট
07 জুন 2021
5

ਤੂਫ਼ਾਨ ( ਭਾਗ-5)

4.9 4 মিনিট
08 জুন 2021
6

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਤੂਫ਼ਾਨ ( ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਤੂਫ਼ਾਨ ( ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਤੂਫਾਨ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਗ-15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ