ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ

ਸਸਪੈਂਸ / ਥ੍ਰਿਲਰਅਪਰਾਧਕ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੰਦੀਪ ਦਿਉੜਾ
4.9
2814 ਰੇਟਿੰਗ & 1066 ਰਿਵਿਊ
42143
4 ਘੰਟੇ
55 ਭਾਗ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ          ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ          ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ" ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ...
42143
4 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ          ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ          ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ" ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ...
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਧਿਆਏ

6
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-5)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ