pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ

ਸਸਪੈਂਸ / ਥ੍ਰਿਲਰ

ਅਪਰਾਧਕ

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ          ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ          ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ" ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ... ...

4.9
(3.0K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
46.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ          ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ          ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ" ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ...

4.9
(3.0K+)
4 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
46.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ

4.9 1 মিনিট
01 জানুয়ারী 2023
2

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-1)

5 4 মিনিট
02 জানুয়ারী 2023
3

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-2)

5 5 মিনিট
03 জানুয়ারী 2023
4

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-3)

4.9 5 মিনিট
04 জানুয়ারী 2023
5

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-4)

4.9 5 মিনিট
05 জানুয়ারী 2023
6

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ