pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੀਸ
ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੀਸ

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੀਸ

ਕਹਾਣੀ         ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੀਸ                 ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ               ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹ ‘ਕੁਝ ਨਹੀਂ’ ਕਹਿਕੇ ਟਾਲ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮਨ ‘ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ...

32 நிமிடங்கள்
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1772+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੀਸ

265 5 3 நிமிடங்கள்
02 அக்டோபர் 2023
2.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

204 5 3 நிமிடங்கள்
02 அக்டோபர் 2023
3.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

188 5 3 நிமிடங்கள்
02 அக்டோபர் 2023
4.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਥਿੜਕੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਚੀਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked