pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਦ ਗਰਲ ਇਨ ਨਯੂਯਾੱਰਕ
ਦ ਗਰਲ ਇਨ ਨਯੂਯਾੱਰਕ

ਦ ਗਰਲ ਇਨ ਨਯੂਯਾੱਰਕ

ਐਂਬਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ  ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਼਼਼਼਼਼ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੰਝੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੇ । "ਨਹੀ ਮਾੱਮ!!!!ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ...

4.9
(986)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
30642+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ(ਭਾਗ 1)

1K+ 4.8 2 ਮਿੰਟ
02 ਫਰਵਰੀ 2022
2.

ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ(ਭਾਗ 2)

1K+ 5 2 ਮਿੰਟ
03 ਫਰਵਰੀ 2022
3.

ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਰਸਤੇ(ਭਾਗ 3)

1K+ 5 2 ਮਿੰਟ
05 ਫਰਵਰੀ 2022
4.

ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਫਰ (ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਆੱਸਟਿਨ ਦੇ ਜਖਮ(ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਐਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਅਹਿਸਾਸ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਬਾੱਸ ਕੌਣ????(ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਹਾਲ-ਏ-ਦਿਲ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਛੌੜਾ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਰੈਸ਼ਵ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਸਦਮਾ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਾਤ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ???(ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਆੱਸਟਿਨ ਦੀ ਮਦਦ (ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ