pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਦ ਗਰਲ ਇਨ ਨਯੂਯਾੱਰਕ
ਦ ਗਰਲ ਇਨ ਨਯੂਯਾੱਰਕ

ਦ ਗਰਲ ਇਨ ਨਯੂਯਾੱਰਕ

ਐਂਬਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ  ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਼਼਼਼਼਼ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੰਝੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੇ । "ਨਹੀ ਮਾੱਮ!!!!ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ...

4.9
(1.1K)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
33955+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ(ਭਾਗ 1)

1K+ 4.8 2 ਮਿੰਟ
02 ਫਰਵਰੀ 2022
2.

ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ(ਭਾਗ 2)

1K+ 5 2 ਮਿੰਟ
03 ਫਰਵਰੀ 2022
3.

ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਰਸਤੇ(ਭਾਗ 3)

1K+ 5 2 ਮਿੰਟ
05 ਫਰਵਰੀ 2022
4.

ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਫਰ (ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਆੱਸਟਿਨ ਦੇ ਜਖਮ(ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਐਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਅਹਿਸਾਸ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਬਾੱਸ ਕੌਣ????(ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਹਾਲ-ਏ-ਦਿਲ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਛੌੜਾ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਰੈਸ਼ਵ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਸਦਮਾ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਾਤ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ???(ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਆੱਸਟਿਨ ਦੀ ਮਦਦ (ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਲੂਥਰ ਤੋ ਬੱਚ ਕੇ???(ਭਾਗ 16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਐਂਬਰ ਦੀ ਟੇਨਸ਼ਨ (ਭਾਗ 17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਆੱਸਟਿਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ?(ਭਾਗ 18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਐਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਭਾਗ 19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਇਕ ਗੁਪਤ ਪੈਗਾਮ!!!(ਭਾਗ 20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked