pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ

( ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿਖੀ, ਹਰ ਇਕ ਰਚਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ... ...

4.9
(2.7K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
89.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ( ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿਖੀ, ਹਰ ਇਕ ਰਚਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐ ...

4.9
(2.7K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
89.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਪਹਿਲਾਂ )

4.9 3 ਮਿੰਟ
07 ਦਸੰਬਰ 2021
2

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਦੂਜਾ )

4.9 4 ਮਿੰਟ
08 ਦਸੰਬਰ 2021
3

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਤੀਜਾ )

4.9 5 ਮਿੰਟ
11 ਦਸੰਬਰ 2021
4

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਚੌਥਾ )

4.9 4 ਮਿੰਟ
11 ਦਸੰਬਰ 2021
5

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਪੰਜਵਾਂ )

4.9 4 ਮਿੰਟ
15 ਦਸੰਬਰ 2021
6

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਛੇਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਸੱਤਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਅੱਠਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਨੌਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਦਸਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਗਿਆਰਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਤੇਰਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਚੌਦਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਪੰਦਰਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ