pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ

ਕੁਲਦੀਪ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਿਲੀ ਹੋੲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ।ਅਾਪਣਾ ਮੋਬਾੲਿਲ ਲਿਅਾ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀ ਅਾੲਿਅਾ।ਜਦੋ ਵਟਸਅੈਪ ੳੁੱਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਿਅਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀੳੁ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾੲੇ ਹੋੲੇ ...

4.8
(1.5K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
94217+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-1

5K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
20 ਜੂਨ 2021
2.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-2

4K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
20 ਜੂਨ 2021
3.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-3

4K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
21 ਜੂਨ 2021
4.

ਤਾਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ- 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-- 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-----6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ,----7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-----8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ____9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ____ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-----11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-----12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-----13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ----14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ----15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-----16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ----17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ___18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ----19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ-----20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked