pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 1...ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 1...ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 1...ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

🌹🌹 ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ..ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ । ਏਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ...ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ...

4.9
(572)
50 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3731+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 1...ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

581 4.9 7 ਮਿੰਟ
29 ਜੂਨ 2024
2.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 2..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

436 4.9 5 ਮਿੰਟ
02 ਜੁਲਾਈ 2024
3.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 3..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

440 4.9 5 ਮਿੰਟ
03 ਜੁਲਾਈ 2024
4.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 4..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 5..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 6..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 7..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ...ਭਾਗ 8 ..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਸਿਰਫ ਤੂੰ ..ਆਖਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ..ਭਾਗ 9..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked