pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼
ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ 2.0

ਭਾਗ 1 ਗੁਨਵੀਨ ਗੁਨੀਤ, ਗੁਣਤਾਸ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜੀਆਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਖਿਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਾਹੁਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ...

4.9
(492)
24 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
5257+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

615 4.9 3 ਮਿੰਟ
12 ਅਕਤੂਬਰ 2023
2.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

563 4.9 3 ਮਿੰਟ
13 ਅਕਤੂਬਰ 2023
3.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

539 5 3 ਮਿੰਟ
15 ਅਕਤੂਬਰ 2023
4.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਸੁਰਖ਼ ਪਰਵਾਜ਼

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ