pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ
ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ

ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ

ਪਾਠਕਾਂ ਹਿਤ- ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਲੜੀਵਾਰ 'ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠਕ ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੇ।✍✍

4.8
(462)
58 മിനിറ്റുകൾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
24534+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਇੱਕ

2K+ 4.9 3 മിനിറ്റുകൾ
01 ജനുവരി 2021
2.

ਸੁਲ਼ਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਦੋ

1K+ 4.8 3 മിനിറ്റുകൾ
01 ജനുവരി 2021
3.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਤਿੰਨ

1K+ 4.9 3 മിനിറ്റുകൾ
08 ജനുവരി 2021
4.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਚਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਪੰਜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਛੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਸੱਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਅੱਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਨੌਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਦੱਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ- ਗਿਆਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ- ਬਾਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਤੇਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਚੌਦਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਅਠਾਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਉੱਨੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਵੀਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked