pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ
ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ

ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ

ਪਾਠਕਾਂ ਹਿਤ- ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਲੜੀਵਾਰ 'ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠਕ ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੇ।✍✍

4.8
(365)
58 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
21571+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸੁਲ਼ਗ਼ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਇੱਕ

1K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
01 ਜਨਵਰੀ 2021
2.

ਸੁਲ਼ਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਦੋ

1K+ 4.7 3 ਮਿੰਟ
01 ਜਨਵਰੀ 2021
3.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਤਿੰਨ

1K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
08 ਜਨਵਰੀ 2021
4.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਚਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਪੰਜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਛੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਸੱਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਅੱਠ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਨੌਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਦੱਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ- ਗਿਆਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ- ਬਾਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਤੇਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; ਭਾਗ-ਚੌਦਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ; 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ