pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ
ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਸੱਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ

"ਕੁੜੇ ਸਿਮਰੋ ਘਰੇ ਈ ਏਂ?"  ਰਵਾਂ-ਰਵੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਹੋਈ ਸਿੰਨੋਂ ਚਾਚੀ ਬੋਲੀ।  "ਆ ਜਾ ਚਾਚੀ ਘਰ ਈ ਆਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ?ਸੂਟ ਸੀ ਰਹੀ ਆਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ।ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁ ਸੀਅ ਹੋ ...

4.9
(5.5K)
7 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
189022+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ - 1 )

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
22 ਫਰਵਰੀ 2023
2.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ( ਭਾਗ - 2 )

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
24 ਫਰਵਰੀ 2023
3.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ( ਭਾਗ - 3 )

2K+ 5 4 ਮਿੰਟ
28 ਫਰਵਰੀ 2023
4.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ( ਭਾਗ - 4 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ( ਭਾਗ - 5 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ( ਭਾਗ - 6 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ - 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ - 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ( ਭਾਗ - 9 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ -10 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ ( ਭਾਗ -11 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ -12 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ - 13 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ- 14 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਸਿਮਰੋ ਹੌਲਦਾਰਨੀ (ਭਾਗ -15 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ