pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸ਼ਰਾਪਿਤ
ਸ਼ਰਾਪਿਤ

ਸ਼ਰਾਪਿਤ

ਲੜੀਵਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ,ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ....... ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦਾਖਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ.....ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ...

4.9
(6.2K)
6 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
121257+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ---ਟ੍ਰੇਲਰ

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
27 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-1

1K+ 5 5 ਮਿੰਟ
29 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-2

1K+ 5 4 ਮਿੰਟ
30 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-3

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਸ਼ਰਾਪਿਤ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ