pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
"ਸ਼ਰੀਕ"
"ਸ਼ਰੀਕ"

ਵੀਰੋਂ (ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ)    ਵੀਰੋ ਦਾ ਪਤੀ -ਜੀਤੂ(ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ)              ਸੱਸ -ਨਸੀਬੋ(ਨਸੀਬ ਕੌਰ)            ਸਹੁਰਾ-ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਾਚਾ-ਬਿਸ਼ਨਾ(ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ)                  ਚਾਚੀ -ਮਿੰਦੋ (ਮੰਹਿੰਦਰ ਕੌਰ) ...

4.9
(747)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
31719+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

"ਸ਼ਰੀਕ"-1

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
06 ਜੁਲਾਈ 2022
2.

"ਸ਼ਰੀਕ"-2

2K+ 5 5 ਮਿੰਟ
07 ਜੁਲਾਈ 2022
3.

"ਸ਼ਰੀਕ"-3

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
10 ਜੁਲਾਈ 2022
4.

"ਸ਼ਰੀਕ"-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

"ਸ਼ਰੀਕ"-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

"ਸ਼ਰੀਕ"-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

"ਸ਼ਰੀਕ"-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਸ਼ਰੀਕ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

"ਸ਼ਰੀਕ"-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

"ਸ਼ਰੀਕ"-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਸ਼ਰੀਕ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਸ਼ਰੀਕ -12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਸ਼ਰੀਕ -13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਸ਼ਰੀਕ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਸ਼ਰੀਕ-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਸ਼ਰੀਕ-16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਸ਼ਰੀਕ -17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਸ਼ਰੀਕ-18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

"ਸ਼ਰੀਕ"-19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

"ਸ਼ਰੀਕ"-20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked