pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔
ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔

ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ

ਸਮਾਜ

ਕੁੜੀਆਂ

ਗਰੀਬੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਨਵੀ ਸੋਚ

ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ilets

ਨਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸੀਰਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਾਰਵੀ ਚੰਗੇ ਨਬਰਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਓਹ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦੀ ਸੀ ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ...

4.6
(384)
2 గంటలు
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
15.4K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔

819 4.6 2 నిమిషాలు
25 జులై 2022
2.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ part 2

687 4.3 2 నిమిషాలు
25 జులై 2022
3.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔 part 3

628 4 4 నిమిషాలు
25 జులై 2022
4.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 4

591 5 3 నిమిషాలు
26 జులై 2022
5.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 5

608 4.7 4 నిమిషాలు
27 జులై 2022
6.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔Part 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔 part 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔Part 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔 part 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ💔part 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ