pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ....ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ....ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ....ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਸਸਪੈਂਸ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਏਹ ਨਾਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ,ਘਟਨਾ ,ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਏਹ ਮੇਰੀ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਤ ਹੈ । ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ...

4.9
(1.8K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
19143+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ....ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

925 4.9 6 ਮਿੰਟ
03 ਅਕਤੂਬਰ 2023
2.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ... ਭਾਗ 2 ..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

731 4.9 5 ਮਿੰਟ
04 ਅਕਤੂਬਰ 2023
3.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 3..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

684 5 6 ਮਿੰਟ
05 ਅਕਤੂਬਰ 2023
4.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 4..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 5 .ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 6..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 7..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 8..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 9..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 10 ..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 11..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 12..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 13..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 14..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਸਕੂਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ..ਭਾਗ 15..ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ