pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ

ਨਾਵਲ

ਵਿੰਮੀ ਤੇ ਰੋਹਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀ ਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿੰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ।ਰੋਹਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਸਾਊ ਹੀ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਵਿੰਮੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ... ...

4.9
(1.6K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
50.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਵਿੰਮੀ ਤੇ ਰੋਹਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀ ਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿੰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਾਊ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ।ਰੋਹਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਸੀ ...

4.9
(1.6K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
50.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 1

4.9 3 ਮਿੰਟ
21 ਮਾਰਚ 2022
2

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 2

5 3 ਮਿੰਟ
22 ਮਾਰਚ 2022
3

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 3

4.9 3 ਮਿੰਟ
24 ਮਾਰਚ 2022
4

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 4

4.9 3 ਮਿੰਟ
26 ਮਾਰਚ 2022
5

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 5

4.9 2 ਮਿੰਟ
29 ਮਾਰਚ 2022
6

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ