pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸਬਰ
( ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਔਰਤ )
ਸਬਰ
( ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਔਰਤ )

ਸਬਰ ( ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਔਰਤ )

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ  ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਔਰਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ...

4.9
(177)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
17302+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸਬਰ (ਔਰਤ ਏ ਦਾਸਤਾਂ)

1K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
30 ਜਨਵਰੀ 2022
2.

ਭਾਗ 2

1K+ 5 4 ਮਿੰਟ
30 ਜਨਵਰੀ 2022
3.

ਭਾਗ 3

1K+ 5 4 ਮਿੰਟ
31 ਜਨਵਰੀ 2022
4.

ਭਾਗ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਭਾਗ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਭਾਗ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਭਾਗ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਭਾਗ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਭਾਗ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਭਾਗ 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਭਾਗ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਭਾਗ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਭਾਗ 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਭਾਗ 17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਭਾਗ 18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਭਾਗ 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਭਾਗ 20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked