pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਸਾਕ
ਸਾਕ

ਸਾਕ

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਸਮਾਜਿਕ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਾਏ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵਟਣਾ ਲਾ ਦੇ ਹਾਏ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਦੇ ਹਾਏ ਭਾਬੀ... ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਗੁਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੀਤੇ ਦੇ ... ...

4.9
(2.3K+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
63.0K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਾਏ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵਟਣਾ ਲਾ ਦੇ ਹਾਏ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਦੇ ਹਾਏ ਭਾਬੀ... ਇ ...

4.9
(2.3K+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
63.0K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਸਾਕ

4.9 3 ਮਿੰਟ
22 ਜਨਵਰੀ 2022
2

ਸਾਕ ਭਾਗ 2

4.9 3 ਮਿੰਟ
25 ਜਨਵਰੀ 2022
3

ਸਾਕ ਭਾਗ 3

4.9 4 ਮਿੰਟ
26 ਜਨਵਰੀ 2022
4

ਸਾਕ ਭਾਗ 4

4.9 4 ਮਿੰਟ
27 ਜਨਵਰੀ 2022
5

ਸਾਕ ਭਾਗ 5

4.8 4 ਮਿੰਟ
28 ਜਨਵਰੀ 2022
6

ਸਾਕ ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਸਾਕ ਭਾਗ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਸਾਕ ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਸਾਕ ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਸਾਕ ਭਾਗ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਸਾਕ ਭਾਗ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਸਾਕ ਭਾਗ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਸਾਕ ਭਾਗ 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਸਾਕ ਭਾਗ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਸਾਕ ਭਾਗ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ