pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ )
ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ )

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ )

ਪ੍ਰੇਮ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਵਲ

ਵਿਹਡ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ,,ਐਨਾਂ ਨਾਂ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਮੁਡ਼ਕੇ ਰੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਸਮੀਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਸਾਰੇ ਵਿਹਡ਼ੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਸੀ । ਜਸਮੀਤ ਬਾਰਾਂ ... ...

4.9
(7.3K+)
5 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2.8L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਵਿਹਡ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ,,ਐਨਾਂ ਨਾਂ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਮੁਡ਼ਕੇ ਰੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਸਮੀਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ...

4.9
(7.3K+)
5 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2.8L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ )

4.7 5 মিনিট
23 জুলাই 2021
2

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

4.9 6 মিনিট
25 জুলাই 2021
3

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ ( ਭਾਗ ਤੀਜਾ)

4.9 6 মিনিট
26 জুলাই 2021
4

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)

4.8 6 মিনিট
28 জুলাই 2021
5

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ

4.8 6 মিনিট
31 জুলাই 2021
6

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ(ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ( ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ( ਭਾਗ ਗਿਆਰਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਚੌਦਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਰੋਹੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਭਾਗ ਪੰਦਰਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ