pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)
ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)

ਸਸਪੈਂਸ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹੀ ਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ । ਨਰਮੇਂ ਕਪਾਹਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ  ਸੰਦੇਹਾਂ ਉੱਠ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ...

4.9
(3.1K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
64530+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)

2K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
13 ਅਕਤੂਬਰ 2023
2.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ )

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
14 ਅਕਤੂਬਰ 2023
3.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ‌ ਤੀਜਾ)

1K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
15 ਅਕਤੂਬਰ 2023
4.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ‌ ਪੰਜਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ‌ ਸੱਤਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਰੇਸ਼ਮਾ (ਭਾਗ‌ ਅੱਠਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਗਿਆਰਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਚੌਦਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਪੰਦਰਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਸਤਾਰਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਅਠਾਰਵਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ ਉਨੀਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਰੇਸ਼ਮਾਂ (ਭਾਗ‌ ਵੀਹਵਾਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked