pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਰਾਹ ਦਿਸੇਂਦਾ
ਰਾਹ ਦਿਸੇਂਦਾ

ਰਾਹ ਦਿਸੇਂਦਾ

ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ, ਧਰਤ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ... ਪੁਰਾਣੀ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਗਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਗਦਾ... ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ... ...

5
(11+)
13 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
51+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ, ਧਰਤ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ... ਪੁਰਾਣੀ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਅੱ ...

5
(11+)
13 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
51+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ 1

5 3 ਮਿੰਟ
07 ਨਵੰਬਰ 2021
2

ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ 2

5 4 ਮਿੰਟ
07 ਨਵੰਬਰ 2021