pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ।  #ਭਾਗ 1
#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ।  #ਭਾਗ 1

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ। #ਭਾਗ 1

ਲੜੀਵਾਰ

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ    #ਭਾਗ 1    ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਕ-ਲੁੱਕਕੇ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੱਜਰੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸਦਾ ਲਾਲ ਚੂੜਾ,ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜੇ ਚ ਹੌਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ,,,ਕੋਲ ਹੀ ...

4.9
(2.3K)
3 तास
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
95165+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ। #ਭਾਗ 1

7K+ 4.9 5 मिनिट्स
04 जुलै 2021
2.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ #ਭਾਗ 2

5K+ 4.8 9 मिनिट्स
07 जुलै 2021
3.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ # ਭਾਗ 3

5K+ 4.9 8 मिनिट्स
13 जुलै 2021
4.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ #ਭਾਗ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ # ਭਾਗ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ। #ਭਾਗ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 18 #ਆਖਿਰੀ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked