pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪਿਆਰ :ਸੱਤ  ਸਮੁੰਦਰੋਂ  ਪਾਰ -1
ਪਿਆਰ :ਸੱਤ  ਸਮੁੰਦਰੋਂ  ਪਾਰ -1

ਪਿਆਰ :ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ -1

ਪਿਆਰ  : ਸੱਤ  ਸੁਮੰਦਰੋ ਪਾਰ        ਮੈ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  ਵਿੱਚ  ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ  ਚਲਾ ਗਿਆ  ਸੀ ।ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ  ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈ ਦਸਵੀ ਪਾਸ  ਕੀਤੀ  ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ  ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਨਾਲ  ਇਥੇ ਆ ਗਿਆ । ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ...

4.9
(987)
2 گھنٹے
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
69397+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਿਆਰ :ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ -1

15K+ 4.6 6 منٹ
07 اکتوبر 2020
2.

ਪਿਆਰ: ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ -2

8K+ 4.9 4 منٹ
09 اکتوبر 2020
3.

ਪਿਆਰ : ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ -3

6K+ 4.8 4 منٹ
18 اکتوبر 2020
4.

ਪਿਆਰ:ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ:6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋ ਪਾਰ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਪਿਆਰ :ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ -11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ -12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਪਿਆਰ ਸੰਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਪਿਆਰ :ਸੱਤ ਸਮੁਦਰੋਂ ਪਾਰ-16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ -17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਪਿਆਰ:ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ-18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਪਿਆਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਪਿਆਰ :ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ-20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked