pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪਿਆਰ ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---1
ਪਿਆਰ ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---1

ਪਿਆਰ ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---1

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,,ਬੱਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,,ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੈ,,ਬੱਸ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ,,,ਕਿਉ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ...

4.9
(2.0K)
2 तास
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
50375+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਿਆਰ ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---1

2K+ 4.9 3 मिनिट्स
11 एप्रिल 2022
2.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ----2

1K+ 4.9 3 मिनिट्स
12 एप्रिल 2022
3.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ ਧੋਖਾ----3

1K+ 5 3 मिनिट्स
12 एप्रिल 2022
4.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਪਿਆਰ,,ਪਾਗਲਪਨ,,ਧੋਖਾ---6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ----8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ-----9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਪਿਆਰ,,ਪਾਗਲਪਨ,,ਧੋਖਾ ----10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ------12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਪਿਆਰ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ----14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,,, ਧੋਖਾ------16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ-----17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ-----18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ----19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ-----20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked