pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੌ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।।।......... ਰੋਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ  ...

4.9
(1.4K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
53268+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

1K+ 4.8 7 ਮਿੰਟ
09 ਜੂਨ 2022
2.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

1K+ 5 3 ਮਿੰਟ
09 ਜੂਨ 2022
3.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
18 ਜੂਨ 2022
4.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked