pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ਼
ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ਼

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ਼

ਲੜੀਵਾਰ
ਇਰੋਟਿਕਾ

ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੈ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ , ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ । ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ , ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ । ...

4.9
(700)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
38167+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ

3K+ 4.7 5 ਮਿੰਟ
06 ਜੁਲਾਈ 2022
2.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 2

2K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
07 ਜੁਲਾਈ 2022
3.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 3

2K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
08 ਜੁਲਾਈ 2022
4.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਪਿਆਰ ਨਾ ਹਵਸ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਪਿਆਰ ਜਾ ਹਵਸ 17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked