pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿਅਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਭਾਗ - 1
ਪਿਅਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਭਾਗ - 1

ਪਿਅਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 1

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ।ਕਿਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾਂ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾ  ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ...

4.9
(4.5K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3.6L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਿਅਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 1

14K+ 4.7 3 ਮਿੰਟ
23 ਅਗਸਤ 2020
2.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ -2

11K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
24 ਅਗਸਤ 2020
3.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ -3

9K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
25 ਅਗਸਤ 2020
4.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 4

9K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
25 ਅਗਸਤ 2020
5.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 5

8K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
26 ਅਗਸਤ 2020
6.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ -6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ -8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫਰ ਭਾਗ - 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਗ - 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ