pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ

4.9
(2.6K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
178285+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 1 ) ਰਿੰਪੀ ਲਈ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ

12K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
13 ਜੁਲਾਈ 2020
2.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 2 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮੇ

9K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
14 ਜੁਲਾਈ 2020
3.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -3 ) ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ

8K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
15 ਜੁਲਾਈ 2020
4.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 4) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 5 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਸ਼ੂਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -6 ) ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -7 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 8 ) ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 9 ) ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -10) ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -11 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 12 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਪਿਆਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 13 ) ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 14 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੀ ਫਸਟ ਨਾਈਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 15 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 16 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 17 ) ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 18 ) ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 19 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked