pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪ੍ਰੇਮ

ਜੀਵਨ

ਲੜੀਵਾਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ...

4.9
(2.6K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.7L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ...

4.9
(2.6K+)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.7L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 1 ) ਰਿੰਪੀ ਲਈ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ

4.8 5 ਮਿੰਟ
13 ਜੁਲਾਈ 2020
2

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 2 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮੇ

4.8 5 ਮਿੰਟ
14 ਜੁਲਾਈ 2020
3

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -3 ) ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ

4.8 6 ਮਿੰਟ
15 ਜੁਲਾਈ 2020
4

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 4) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ

4.9 5 ਮਿੰਟ
17 ਜੁਲਾਈ 2020
5

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 5 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਸ਼ੂਟ

4.9 6 ਮਿੰਟ
18 ਜੁਲਾਈ 2020
6

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -6 ) ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -7 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 8 ) ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 9 ) ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -10) ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ -11 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 12 ) ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਪਿਆਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 13 ) ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 14 ) ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੀ ਫਸਟ ਨਾਈਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ( ਭਾਗ - 15 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ