pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023
ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਲੜੀਵਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ ਵਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਗਈ ... ...

4.9
(311+)
5 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ ਵਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰ ...

4.9
(311+)
5 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
2.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023

5 4 মিনিট
26 ফেব্রুয়ারি 2023
2

ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ (ਬਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ -ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ) 28 Feb 2023

5 3 মিনিট
28 ফেব্রুয়ারি 2023
3

ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ...? ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ( 01 ) 01 Mar 2023

5 4 মিনিট
01 মার্চ 2023
4

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ...( 02 ) 02 Mar 2023

5 3 মিনিট
02 মার্চ 2023
5

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ....? (03) ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 03 Mar 2023

5 3 মিনিট
04 মার্চ 2023
6

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ....? (04) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 04 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? (05) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 05 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ .....? (06) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 06 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ..…?(07) ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 07 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...?(08) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 08 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ....?(09) . ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 09 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ(10)...... ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 11 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...?.(11) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 12 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? (12) . ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ....13 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.....?(13).. ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 15 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ