pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023
ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023

ਲੜੀਵਾਰ
ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ ਵਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਗਈ ...

4.9
(718)
9 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
7785+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫੋਲੋਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 26 Feb 2023

312 5 4 ਮਿੰਟ
26 ਫਰਵਰੀ 2023
2.

ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ (ਬਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ -ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ) 28 Feb 2023

162 5 3 ਮਿੰਟ
28 ਫਰਵਰੀ 2023
3.

ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ...? ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ( 01 ) 01 Mar 2023

136 5 4 ਮਿੰਟ
01 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ...( 02 ) 02 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ....? (03) ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 03 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ....? (04) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 04 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? (05) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 05 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ .....? (06) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 06 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ..…?(07) ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 07 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...?(08) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 08 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ....?(09) . ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 09 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ(10)...... ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 11 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...?.(11) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 12 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? (12) . ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ....13 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.....?(13).. ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 15 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? (14).. ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 16 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...? ..(15) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 16 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...?(16) ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 17 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ...(17) .. ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 21 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ...? (18) .. ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀ 22 Mar 2023

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked