pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ

ਨਾਵਲ

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਹਿਜ ਤੇ ਪਰੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ  ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੵ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ  ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਰੇਂਟਸ (ਮਾਪਿਆਂ) ...

4.9
(29.2K)
14 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
5.8L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ

7K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
02 ਜੁਲਾਈ 2022
2.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -2)

4K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
04 ਜੁਲਾਈ 2022
3.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -3)

3K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
06 ਜੁਲਾਈ 2022
4.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -4)

3K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
08 ਜੁਲਾਈ 2022
5.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-5)

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
09 ਜੁਲਾਈ 2022
6.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ