ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
4.9
2515 ਰੇਟਿੰਗ & 1159 ਰਿਵਿਊ
30655
6 ਘੰਟੇ
52 ਭਾਗ
ਸਾਲ 1985 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ।  ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ",,,, ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। "ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ,,, ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਦੱਸ" ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ...
30655
6 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਸਾਲ 1985 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ।  ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ",,,, ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। "ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ,,, ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਦੱਸ" ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਗ 9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ( ਭਾਗ 10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ( ਭਾਗ 14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ