pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ

ਜੀਵਨ

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਾਲ 1985 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ।  ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ",,,, ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। "ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ,,, ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਦੱਸ" ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ... ...

4.9
(2.8K+)
6 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
35.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਸਾਲ 1985 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ।  ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ",,,, ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। "ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ,,, ਹਾਂ ...

4.9
(2.8K+)
6 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
35.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

4.9 6 মিনিট
11 জানুয়ারী 2023
2

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 2)

4.9 6 মিনিট
12 জানুয়ারী 2023
3

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 3)

5 4 মিনিট
13 জানুয়ারী 2023
4

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 4)

4.9 6 মিনিট
14 জানুয়ারী 2023
5

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 5)

4.9 6 মিনিট
15 জানুয়ারী 2023
6

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ( ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ( ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ (ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ