pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-1
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-1

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-1

ਜੀਵਨ

ਲੜੀਵਾਰ

ਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ,ਬਾਰਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਵਲ ਆਈ ਸੀ।।ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ,ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਸਨੂੰ ... ...

4.9
(1.9K+)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
55.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ,ਬਾਰਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਵਲ ਆਈ ਸੀ।।ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ...

4.9
(1.9K+)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
55.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-1

4.8 3 ਮਿੰਟ
09 ਅਗਸਤ 2021
2

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-2

4.8 4 ਮਿੰਟ
09 ਅਗਸਤ 2021
3

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-3

4.7 4 ਮਿੰਟ
10 ਅਗਸਤ 2021
4

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-4

4.9 3 ਮਿੰਟ
05 ਦਸੰਬਰ 2021
5

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-5

4.8 3 ਮਿੰਟ
11 ਦਸੰਬਰ 2021
6

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ