pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪਵਿੱਤਰ
ਪਵਿੱਤਰ

ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਦੇਵੋ ਮੇੈਨੂੰ ਆਪਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ  ...

1 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
847+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਵਿੱਤਰ

252 5 1 ਮਿੰਟ
20 ਮਈ 2021
2.

ਧਰਮ

135 5 1 ਮਿੰਟ
20 ਮਈ 2021
3.

ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ

88 5 1 ਮਿੰਟ
20 ਮਈ 2021
4.

ਝੁਕਾਉਣ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਔਕਾਤਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮੇਹਰਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਹਾਰਦਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਲੋੜਾ ਨੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਭੀੜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਹੌਸਲੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked