pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ

ਲੜੀਵਾਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ          ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ" ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ...

4.9
(6.9K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.8L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ

5K+ 4.8 1 ਮਿੰਟ
12 ਫਰਵਰੀ 2022
2.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ+1)

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
12 ਫਰਵਰੀ 2022
3.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-2)

3K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
13 ਫਰਵਰੀ 2022
4.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-3)

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
13 ਫਰਵਰੀ 2022
5.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-4)

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
13 ਫਰਵਰੀ 2022
6.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ(ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ (ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ(ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ