pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
"ਪੱਖਪਾਤ"
"ਪੱਖਪਾਤ"

"ਪੱਖਪਾਤ"

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ,ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ,ਉਹਦੇ ਚ' ਲੱਗੀ ਚੱਕੀ ਤੇ 6-7 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ....ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ...

4.9
(547)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
18998+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

"ਪੱਖਪਾਤ"

1K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
11 ਮਾਰਚ 2022
2.

"ਪੱਖਪਾਤ"-2

1K+ 4.8 4 ਮਿੰਟ
12 ਮਾਰਚ 2022
3.

'ਪੱਖਪਾਤ"-3

998 5 3 ਮਿੰਟ
12 ਮਾਰਚ 2022
4.

"ਪੱਖਪਾਤ"-4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

"ਪੱਖਪਾਤ"-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

"ਪੱਖਪਾਤ"6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

"ਪੱਖਪਾਤ"-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

"ਪੱਖਪਾਤ"-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

"ਪੱਖਪਾਤ"-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

"ਪੱਖਪਾਤ"-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

"ਪੱਖਪਾਤ"-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

"ਪੱਖਪਾਤ"-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

"ਪੱਖਪਾਤ"-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

"ਪੱਖਪਾਤ"-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

"ਪੱਖਪਾਤ"-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

"ਪੱਖਪਾਤ"-16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

"ਪੱਖਪਾਤ"-17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

"ਪੱਖਪਾਤ"-18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

"ਪੱਖਪਾਤ"-19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

"ਪੱਖਪਾਤ"-20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked