pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ

ਸਮਾਜਿਕ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਓਹ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ... ...

4.9
(3.3K+)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
37.0K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ



ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਓਹ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ...

4.9
(3.3K+)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
37.0K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ

4.9 4 ਮਿੰਟ
28 ਫਰਵਰੀ 2023
2

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ (ਭਾਗ 2)

5 4 ਮਿੰਟ
02 ਮਾਰਚ 2023
3

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 3)

5 4 ਮਿੰਟ
07 ਮਾਰਚ 2023
4

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 4)

4.9 4 ਮਿੰਟ
08 ਮਾਰਚ 2023
5

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 5)

4.9 4 ਮਿੰਟ
09 ਮਾਰਚ 2023
6

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ( ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ (ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ