pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ
ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ

ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ

ਪ੍ਰੇਮ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਜ਼ੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਂਵਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ,ਬਿੱਲੀਆ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮਲੋ-ਮਲੀ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10ਵੀ ਤੱਕ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ... ...

4.9
(1.2K+)
3 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
74.0K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਨਾਜ਼ੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਂਵਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ,ਬਿੱਲੀਆ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮਲੋ-ਮਲੀ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹ ...

4.9
(1.2K+)
3 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
74.0K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ

4.7 4 মিনিট
28 জুন 2021
2

Part-2

4.7 4 মিনিট
29 জুন 2021
3

Part 3

4.9 5 মিনিট
29 জুন 2021
4

Part 4

4.7 5 মিনিট
30 জুন 2021
5

Part-5

4.9 5 মিনিট
30 জুন 2021
6

Part-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

Part-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

Part 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

Part-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

Part-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

Part-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

Part-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

Part-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

Part-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

Part-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ