pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ
ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ

ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਜ਼ੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਂਵਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ,ਬਿੱਲੀਆ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮਲੋ-ਮਲੀ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10ਵੀ ਤੱਕ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ...

4.9
(1.2K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
75616+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ

5K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
28 ਜੂਨ 2021
2.

Part-2

4K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
29 ਜੂਨ 2021
3.

Part 3

4K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
29 ਜੂਨ 2021
4.

Part 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

Part-5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

Part-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

Part-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

Part 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

Part-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

Part-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

Part-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

Part-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

Part-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

Part-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

Part-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ