pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧
ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧

"ਬੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਏ... ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏ... ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇਹੜਾ ਹੋਏ.... ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕ੍ਟਰ ਹੋਣ..... ਇੱਕ ਜੀਪ ਹੋਏ..... ਘਰ ...

4.9
(21)
33 ਮਿੰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1561+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧

163 5 2 ਮਿੰਟ
01 ਦਸੰਬਰ 2022
2.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੨

134 5 3 ਮਿੰਟ
01 ਦਸੰਬਰ 2022
3.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੩

126 5 2 ਮਿੰਟ
01 ਦਸੰਬਰ 2022
4.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੪

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੫

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ..੬

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੭

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੮

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੯

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧੦

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧੧

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧੨

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧੩

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਓਸੇ ਮੋੜ ਤੇ-੧੪(ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked